Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσδιορισμός της αντοχής σας στην κόπωση

Όπως αναφέραμε στο παραπάνω διάγραμμα το πόσο οι γραμμές συγκλίνουν ή αποκλίνουν  δείχνει την αντοχή σας στην κόπωση. Το Προφίλ Κόπωσης περιλαμβάνει κατηγορίες που σχετίζονται με την αντίσταση σας στην κόπωση: πολύ κάτω του μέσου όρου, κάτω του μέσου όρου, μέσος όρος, πάνω από το μέσο όρο, και πολύ πάνω από το μέσο όρο.

Τα παραπάνω γραφήματα που δημιουργούνται από το λογισμικό Golden Cheetah θα σας δώσουν μία εικόνα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα για τα τέσσερα βασικά ενεργειακά συστήματα Επίπεδα 4-7. Καθώς συσσωρεύονται όλο και περισσότερες προπονήσεις στο σύνολο των δεδομένων σας, τα διαγράμματα σας θα βασιστούν στη διάρκεια αρκετών μηνών, που δείχνουν πώς η Critical Power σας κυμάνθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Κάθε ενεργειακό σύστημα περιλαμβάνει τρία κοινά διαστήματα. Για το Επίπεδο 7, θα πρέπει να κοιτάξετε τη μέγιστη ισχύ για 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα και 20 δευτερόλεπτα. Θα υπάρξουν διακυμάνσεις στην παραγόμενη ισχύ. Ίσως να παρατηρήσετε ότι η μέγιστη ισχύ σας για 5 και 10 δευτερόλεπτα είναι αναλογική, αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της μέγιστης ισχύς σε 10 δευτερόλεπτα και 20 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι μια χρήσιμη ένδειξη για την κατανόηση του προσωπικού Προφίλ Κόπωση σας.

Όταν δείτε αυτό το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των γραμμών, τότε ξέρετε ότι η ισχύ σας στα 20 δευτερόλεπτα πέφτει πολύ πιο γρήγορα από ότι είναι η πτώση από 5 έως 10 δευτερόλεπτα, και η αντοχή σας σε κόπωση θα μπορούσε να είναι κάτω του μέσου όρου.
Με τη δημιουργία αυτών των γραφημάτων του Προφίλ Κόπωσης σας μπορείτε να τα επανεξετάσετε με την πάροδο του χρόνου, για να βελτιώσετε την προπόνησή σας και την αγωνιστική σας κατάρτιση.

Ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει το πως να δημιουργήσετε το προσωπικό σας προφίλ της κόπωσης. Θα πρέπει να υπολογίσετε το ποσοστό της αντοχής σας σε κόπωση, οπότε ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους υπολογισμούς. Αν π.χ. καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μέγιστη ισχύς μας για το επίπεδο 7 είναι ως εξής:

5 δευτερόλεπτα 1.550 watt
10 δευτερόλεπτα. 900 watt
20 δευτερόλεπτα. 500 watt

Η σχέση μεταξύ αυτών των αριθμών, δηλαδή η πτώση που βλέπουμε ανάμεσα σε κάθε γραμμή, θα μας δείξει ακριβώς το προφίλ μας. Για να υπολογίσουμε αυτή τη σχέση,θα πάρουμε  τη μέγιστη ισχύ των 10 δευτερόλεπτων και τη μέγιστη ισχύ των 20 δευτερολέπτων ως ποσοστό της ισχύος που παράγεται σε 5 δευτερόλεπτα. Το κάνουμε αυτό με σκοπό να βρούμε τη διαφορά μεταξύ τους (1550 – 900 = 650 watt) και το διαιρούμε με την ενέργεια που παράγεται σε 5 δευτερόλεπτα (650 / 1500 = 43%). Έτσι, βρίσκουμε ότι από 5 έως 10 δευτερόλεπτα έχουμε μία μείωση ισχύος 43 τοις εκατό. Όταν επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία για να βρούμε την αντίσταση κοπώσεως στα 20 δευτερόλεπτα, θα διαπιστώσουμε ότι η ισχύ μας στα 20 δευτερόλεπτα έχει μείωση κατά 68% της ισχύος σε σύγκριση με την αρχική μέγιστη στα 5 δευτερόλεπτα (1.550 – 500 = 1.050, 1.050 / 1.550 = 68%).

Αν δεν είστε και τόσο καλός στα μαθηματικά τότε μπορείτε να κάνετε αυτόματα τους υπολογισμούς εδώ.

Με τους υπολογισμούς αυτούς, μπορούμε να  ολοκληρώσουμε το Προφίλ Κόπωσης για το επίπεδο 7. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι η αντίστασή μας στην κόπωση για το Επίπεδο 7 αντιστοιχεί στο “πολύ κάτω του μέσου όρου” με ποσοστά 43% και 68%. Οι ίδιοι υπολογισμοί επαναλαμβάνονται για τα επίπεδα 4, 5, και 6, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Το Προφίλ της Κόπωση σας αποκαλύπτει ακριβώς τι είδους σπρίντερ είστε (Επίπεδο 7). αν θα πρέπει να αγωνιστείτε μόνο σε criteriums (επίπεδο 6, κόπωση άνω του μέσου όρου), ή αν θα πρέπει να ξεκινήσετε την επίθεσή σας συνήθως στην έναρξη του αγώνα (Επίπεδο 4, άνω του μέσου όρου αντοχή σε κόπωση) κ.ο.κ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο